Rolls-Royce har inngått kontrakt på levering av design og utstyr til to UT 735 SE offshore supply-fartøy som skal bygges ved Estaleiro Ilha S.A for det brasilianske rederiet Brasil Supply.Dette er ordre nummer to fra Brasil Supply i løpet av sommeren. Rederiet har na fire fartøy av UT-design som skal bygges ved samme verft. De to siste fartøyene skal være klare for levering i 2013.Kontrakten et omfang på 130 millioner kroner for Rolls-Royce.