SeaBird Exploration PLC meldte i rapporten for 2. kvartal, som ble sluppet 18. august, at selskapet ved utgangen av kvartalet ikke oppfylte lånebetingelsene med bankene. Det rapporteres nå om en positiv dialog med bankene.Videre opplyses det at Seabird er i brudd med "covenants" på et obligasjonslån på 400 millioner kroner "FRN SeaBird Exploration Ltd Callable Bond Issue 2007/2012" og et lån på 81,75 millioner kroner "FRN SeaBird Exploration Ltd Open Bond Issue 2006/2009".Seismikkselskapet har tatt initiativ til samtaler med Norsk Tillitsmann, sentrale obligasjonseiere og andre interessenter.