Oljeprisene har steget kraftig i løpet av det siste året. Ifølge DnB NOR Markets synes det som om markedet velger å ignorere kortsiktige negative faktorer, og beholder troen på en videre tilstramning på mellomlang sikt.- For mer enn tre år siden, da Brent ble handlet til ca 100 dollar fatet, lanserte vi et oljeprisestimat for 2015 på 130 dollar/fat som noen måneder senere ble endret til 150 dollar/fat. Vi ser ingen grunn til å endre på dette prisestimatet, da etterspørselen i de fremvoksende økonomier fortsetter å vokse mer enn oljeproduksjonen i land utenfor OPEC, skriver DnB NOR Markets i Økonomiske utsikter 2/2011.
Meglerhuset har et prisestimat på 150 dollar/fat i 2015, med vilje et rundt tall i et rundt år.- Vi synes det er useriøst å operere med desimaler i en prognose for oljepriser som går flere år frem i tid. Tallet bør tolkes som at vi ikke tror at markedet kan fortsette å prise til kostnaden for de dyreste fatene pluss en margin, som er omtrent der markedet nå priser for 2015. Vi tror det vil tvinge seg frem en repetisjon av det som skjedde i årene 2005-2007. Da steg oljemarkedet tilstrekkelig hurtig og høyt til at oljeetterspørselen falt i OECD, på tross av svært solid økonomisk vekst. Forskjellen vil være at vi starter på et høyere prisnivå i runden som nå står foran oss. Det er ikke mulig å si om 150 dollar/fat vil være nok til å skape de negative effektene vi trenger å se på oljeetterspørselen. Kanskje er det tilstrekkelig med 130 dollar/fat, eller kanskje 180 dollar/fat må til for å balansere markedet, heter det i rapporten.I dag handles Brent oktober-olje for 110,14 dollar fatet, ned 0,4 prosent.