Statoil ASA har overfor Eidesvik Offshores datterselskap Eidesvik Shipping AS erklært opsjon på forlengelse av tidscerteparti på det miljøvennlige naturgassdrevne skipet Viking Queen med ett år, gjeldende fra primo november 2011.Dette går frem av en børsmelding.Etter dette har Statoil ytterligere to årlige opsjoner som kan erklæres på denne kontrakten.Statoil har også erklært en forlengelse av tidscertepartiet på PSV-en (platform supply vessel) Viking Athene med 1 måned.