Troll-plattform trues av utsettelse

En utsettelse av en kraftlinjekonsesjon kan skape problemer for strømforsyningen til Troll A-plattformen.

Energi

Ifølge Teknisk Ukeblad på nett har Olje- og energidepartementet (OED) informert BKK Nett om at kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes ikke får konsesjon før til neste år.Det kan være en trussel for strømforsyningen til Troll A-plattformen i Nordsjøen, som får økt kraftbehov fra 2015. Da BKK Nett søkte konsesjon for linjen i 2007, var planen at linjen skulle settes i drift tidlig i 2011.Siden da har tidspunktet for konsesjon og mulig start blitt forskjøvet. Først hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og nå hos OED, som har hatt saken til behandling siden 31. januar i år.«På et møte 14. juni ble det opplyst at endelig konsesjon fra OED ikke vil foreligge før 2012. Dette medfører at forbindelsen ikke vil kunne være i drift før i 2015», heter det i et brev fra BKK Nett til OED som er skrevet 24. juni.Kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen i OED opplyser at begge søknadene er til behandling i departementet. Han kan ikke si når konsesjonssøknadene vil være ferdig behandlet, eller om det er aktuelt for OED å gi Statoil konsesjon for utvidelsen av Troll A-plattformen før departementet rekker å sluttbehandle BKKs konsesjonssøknad for Mongstad-Kollsnes.