TTS Group ASA melder om et resultat etter skatt på 2,6 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot minus 3,1 millioner kroner i samme periode året før. Forbedringen skyldes hovedsakelig bedre resultater i Energy-divisjonenResultatet per aksje ble 0,04 kroner mot minus 0,05 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 7,8 millioner kroner, sammenlignet med minus 10,2 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 26,3 millioner kroner, mot 9,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 859,6 millioner kroner, sammenlignet med 849,0 millioner kroner i 2. kvartal 2010.
For Energy-divisjonen forventes markedet for offshore boreutstyr fortsatt å være godt. Det er også tegn til bedring innen offshore håndteringsutstyr.For Marine-divisjonen har markedet for dekksutstyr utviklet seg positivt, mens markedet for service og cargo access har vært svakere så langt i 2011 enn forventet.For Port & Logistics er det særlig markedet for automatisering av containerhavner har har utviklet seg positivt og det forventes avklaring i flere prosjekter i løpet av høsten.Her er og