Aker Solutions har blitt tildelt en kontrakt på undersjøiske kontrollkabler fra Det norske oljeselskap til feltet Jette. Kontrakten er på 60 millioner kroner.Aker Solutions skal levere seks kilometer med statiske stålrørs-kabler, såkalte umbilicals, med elektriske og hydrauliske funksjoner. Kablene vil også inneholde et stort senterrør som brukes til å injisere metanol i brønnen. Metanol benyttes for å forhindre dannelse av voks eller is i produksjonsrøret slik at flyten av olje og gass går lettere. I tillegg kan et slikt senterrør benyttes til å injisere væske i brønnen for å øke trykket.Aker Solutions vil levere ingeniørtjenestene og prosjektledelsen fra hovedkontoret på Fornebu, mens selskapets kabelfabrikk i Moss vil være ansvarlig for selve produksjonen. Kablene vil leveres i tredje kvartal 2012.Feltet Jette er lokalisert i blokkene 25/7 og 25/8, vest for Stavanger i Nordsjøen, på om lag 150 meters dyp. Jette er Det norskes første prosjekt som operatør.- Vi er styrket gjennom vår første kontrakt med Det norske og vi ser frem til å samarbeide om dette lovende prosjektet, sier Tove Røskaft, som leder forretningsområdet Umbilicals i Aker Solutions.Aker Solutions sin kontraktspartner er Aker Subsea AS.