DnB NOR Markets har gjort en gjennomgang av de største aktørene i oljeservicesektoren, samt andre aktører i tilgrensende sektorer.Konklusjonen er at utsiktene for offshore-rettede selskaper er positive.- Ordreaktiviteten er høy og vi venter stigende dagrater og priser i tiden fremover. Spesielt innen den mer avanserte delen av riggmarkedet og i markedet for subseautstyr ser det solid ut, skriver meglerhuset.Akkurat denne.Blant selskapene DnB NOR Markets mener vil kunne nyte godt av dette er Pacific Drilling, Ocean Rig og Seadrill.Meglerhuset har på førstnevnte et kursmål på 70 kroner aksje, mens Ocean Rig har fått et kursmål på 130 kroner aksjen. Anslått oppside er dermed på 47-48 prosent for de to aksjene.Til slutt har DnB NOR Markets en kjøpsanbefaling på Seadrill med et kursmål på 200 kroner aksjen. Denne aksjen er sist omsatt for 170,30 kroner på Oslo Børs, og anslått oppside er dermed på drøyt 17 prosent.- Vi ser med andre ord mest potensial i de to minste aktørene, men på den annen side er også risikoen noe høyere grunnet færre antall enheter og som en følge av større fokus på utbyttenivået når det gjelder Seadrill, avslutter analytiker Ole-Andreas Krohn.