Kraftig fall for DNO International

Ferske tall torsdag morgen viser at oljeselskapet DNO International hadde en langt lavere produksjon i august enn tilfellet var i juli. Også snittprisen per fat faller. Tom Bratlie hos DNO forklarer nedgangen.

DNO - bilde fra selskapets nettside www.DNO.no
Energi
DNO International opplyser torsdag morgen at de hadde en snittproduksjon i august i år på 37.991 fat olje pr dag på såkalte working interest-basis, mot 45.292 fat olje pr dag i juli.- Vi valgte selv å redusere produksjonen i august for å gjennomføre tester av reservoarene. Inn i september har vi også opplevd at NOC, som opererer eksportrørledningen som mottar oljen fra Tawke, har hatt store tekniske problemer som igjen har medført at vi har måttet stenge ned produksjon i kortere og lengre perioder, sier Tom Bratlie, Communication Director hos DNO, til HegnarOnline torsdag.I Jemen produserte man 4.400 fat olje pr dag, mens man måneden før hadde en produksjon på 4.739 fat pr dag. Her hadde man en snittpris på oljen på 107 dollar per fat. Dette var en nedgang fra 117 dollar i snitt måneden før.Produksjonen fra Kurdistan var 33.591 fat olje pr dag, mens den var 40.553 fat pr dag måneden før.Fra selskapets Tawke-felt ble det produsert 54.119 fat pr dag i august. Produksjonen i Kurdistan ventes å bli på omtrent 37.000 fat dagen i september.DNO er ned 6,70 prosent i løpet av den siste måneden på Oslo Børs, og aksjen har falt nærmere 40 prosent det siste året.