Technip Norge-sjef Odd Strømsnes ser for seg at det norske SURF-markedet (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines) vil vokse 3-4 ganger frem til 2014, fra et nivå på rundt fire milliarder kroner i 2010.- Det bør være et komfortabelt marked å være i de kommende årene. Vi ser en markedsvekst til rundt 12-14 milliarder kroner om tre år. Vår markedsandel ligger på 40-50 prosent, sier han til TDN Finans.I 2011 estimerer Strømsnes det norske SURF-markedet til 6-8 milliarder, hvorav Technip Norges andel til tre milliarder kroner. Markedet på britisk sokkel er ifølge nyhetsbyrået omtrent like stort.- Det ventes en betydelig vekst i det britiske markedet også, men noe mindre enn for det norske. Det norske ligger an til å bli større enn det britiske, sier Technip Norge-sjefen til TDN Finans.