DNO International melder ondag morgen at mottatt betaling nummer to fra KRG for sin eksport av olje fra Tawke. Summen var totalt på 60 millioner dollar.Betaling nummer én kom i juni og var på 103,7 millioner dollar.DNO opplyser videre onsdag at de nå produserer 55.000 fat olje per dag på Tawke-feltet i Irak. Arbeidet med å undersøke en mulig utvidelse av produksjonskapasiteten ved Tawke vedvarer.Selskapet arbeider nå med å selge olje til lokale raffinerier I Irak, noe de også har forsøkt tidligere uten heller. Volumet av lokalt salg vil avhenge av markedsforhold.