- Once in a lifetime opportunity

Badger Explorer får ny konsernsjef med virkning fra og med 5. oktober. - Det er en "once in a lifetime opportunity" å lede Badger Explorer, sier den nye sjefen.

Badger Explorer BXP boreteknologisonde . Arkivfoto fra selskapet fra 2007
Energi
David Blacklaw overtar som ny konsernsjef i Badger Explorer. Det skjer med virkning fra og med 5. oktober, opplyser selskapet.Blacklaw har bred erfaring fra ledende virksomheter innen oljeservice som WellDynamics og Schlumberger. Utnevnelsen er et ledd i styrets bestrebelser for å sikre at selskapet har ressurser og ledelse til at Badger Explorer vil lykkes i de kommende faser av selskapets utvikling. Blacklaw vil ifølge meldingen tilføre selskapet verdifull internasjonal kompetanse og dokumentert kommersiell erfaring.Nåværende konsernsjef Kjell Erik Drevdal vil gå over i stillingen som Executive Vice President med fokus på markedsutvikling.Blacklaw snakker norsk og har operativ erfaring fra Nordsjøen.Ved ansettelsen tildeles Blacklaw 370.579 aksjeopsjoner som hver gir rett til å tegne en aksje i Badger Explorer ASA. Opsjonene har en innløsningskurs på 19,00 kroner. Opsjonene må utøves per september 2014.- Det er en "once in a lifetime opportunity" å lede Badger Explorer, sier David Blacklaw.