Petrolia kjøper egne obligasjoner

Petrolia ASA melder om tilbakekjøp av utestående obligasjoner.

Berge Gerdt Larsen - Foto: Scanpix
Energi

Petrolia ASA melder om tilbakekjøp av utestående obligasjoner for 30 millioner til 89 prosent pluss renter. Det dreier seg om lånet med ISIN-nummer NO 0010440258.Etter dette er utestående i obligasjonslånet 344,5 millioner kroner.

Nyheter
Børs