Shell er ifølge Reuters i ferd med å stenge ned hele raffineriet i Singapore. Det er over ett døgn siden raffineriet, med en kapasitet på en halv million fat per dag, ble rammet av brann. Brannmannskaper kjemper fortsatt med å slukke brannen.Shell vil også stenge det tilstøtende kjemiske anlegget.Raffineriet produserer mer enn en tredjedel av Singapores kapasitet.Drivstoffprisene for Asia er basert på handel i Singapore. Avbrudd i tilbudet kan føre til store prisutslag.Shells Martijn van Koten sier at det vil ta to dager å stenge hele raffineriet.