Statoil bekrefter i en børsmelding fredag et betydelig oppsidepotensial i Avaldsnes-funnet i utvinningstillatelse PL501.Selskapet vil fortsette arbeidet med å samle inn og analysere data fra Aldous/Avaldsnes-området før det trekker konklusjoner om oppdaterte anslag.Operatøren for PL501, Lundin Norway AS, har i dag kunngjort økte anslag for utvinnbare ressurser. Det oppdaterte anslaget for Avaldnes-funnet i PL501 ligger på 0,8-1,8 milliarder fat, sammenlignet med tidligere annonserte 0,1-0,4 milliarder fat utvinnbar olje.Statoil har 40 prosents eierandel i PL501.Statoil er samtidig operatør og har 40 prosents eierandel i PL265, der Aldous Major South-funnet ble gjort. Selskapet har før i år bekreftet kommunikasjon mellom Aldous Major South og Avaldsnes.Statoil vil komme tilbake med selskapets oppdaterte volumanslag etter ferdigstillelsen av Statoils pågående avgrensningsbrønn 16/2-10 i Aldous Major South, og vil samarbeide med partnerne for å sikre en rask avklaring av det samlede ressurspotensialet i Aldous Major South og Avaldsnes, samt en rask og optimal utvikling av området.