Subsea 7-kontrakt fra Det norske

Subsea 7 er tildelt en kontrakt fra Det norske oljeselskap på 60 millioner dollar.

Seven Sisters, Subsea 7. Foto: Selskapet
Energi

Subsea 7 er tildelt en såkalt Surf-kontrakt (subsea umbilicals risers and flowlines) på 60 millioner dollar i forbindelse med Jotun-plattformen på Jette-feltet i Nordsjøen.Oppdragsgiver er Det norske oljeselskapEngineeringarbeidet vil starte umiddelbart, mens offshoreoperasjonene er ventet å starte neste høst.

Nyheter
Børs