DNO fant olje, gass og vann

DNO har sluppet informasjon om Summail 1-letebrønnen i Dohuk-lisensen i Nord-Irak. Det er funnet både tungolje, gass og vann.

DNO - bilde fra selskapets nettside www.DNO.no

DNO International sendte onsdag morgen ut en statusrapport for oktober. I den forbindelse ble det opplyst at testingen av Summail 1-letebrønnen i Dohuk-lisensen i Nord-Irak er ferdig. Det er bekreftet tungolje i juraintervallet og gass i kritt. I triasintervallet var det derimot bare vann.Det ble ikke oppnådd vedvarende produksjonsrater under testen av juraintervallet i Summail 1.Videre opplyses det at DNO fortsetter med testproduksjon på Bastora-1A-brønnen med en brutto produksjonsrate på 600-700 fat pr dag. Av dette er rundt 60 prosent olje og 40 prosent vann.Her finner du hele meldingen