John Fredriksen gjør ham søkkrik

Seadrill-sjefen sitter med 90 millioner kroner i opsjonsgevinster.

John Fredriksen (t. h.) og Alf C. Thorkildsen. Foto: Finansavisen.

Alf C. Thorkildsen var finansdirektør i Smedvig da John Fredriksens Seadrill kjøpte selskapet i 2006. Et par år senere ble Thorkildsen forfremmet til sjef for Seadrill.Ved overtagelsen av Smedvig fikk Thorkildsen 275.000 opsjoner i Seadrill. Nå har han utøvd dem. For de underliggende aksjene betaler Thorkildsen 62,10 kroner pr. stykk, eller til sammen 17 millioner kroner. Samtidig selger aksjene for 202 kroner stykket, til sammen 55,5 millioner kroner, noe som gir en gevinst på 38,5 millioner kroner.Ifølge Finansavisen sitter Thorkildsen på ytterligere 525.000 opsjoner i Seadrill som pr i dag er gullkantede. De underliggende aksjene ville ha kostet ham rundt 55 millioner kroner, mens han med dagens aksjekurs kunne ha solgt dem for rundt 108 millioner kroner. Den urealiserte opsjonsgevinsten er dermed på over 50 millioner kroner.Seadrill-sjefen har dessuten 20.000 aksjer i Seadrill.