Statoil & co blar opp 3 milliarder

Nå har partnerne i Visund Nord gjort investeringsbeslutningen som beløper seg til 3,1 milliarder kroner

Helge Lund. Foto: Scanpix

Med investeringsbeslutningen for Visund Nord er hurtigutbyggingene rundt Visund-feltet i Nordsjøen et steg nærmere mål, melder Statoil.Visund Nord ble høsten 2010 vedtatt gjennomført som hurtigutbygging med planlagt produksjonsstart høsten 2013.Nå har partnerne gjort investeringsbeslutningen som beløper seg til 3,1 milliarder kroner (løpende).Utvinnbare reserver er forventet å være 29 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig olje.- 2011 er blitt et gjennombruddsår for hurtigutbygginger på norsk sokkel. Med Visund Nord gjør Statoil investeringsbeslutning nummer sju innen hurtigutbyggingsporteføljen i år, sier Halfdan Knudsen, direktør for porteføljen for hurtigutbygginger på norsk sokkel.Ambisjonen er å ha de første fem feltene av denne type hurtigutbygginger i drift i overgangen 2012/2013.