Prosafe er tildelt en 150 dagers kontrakt av A/S Norske Shell for bruk av Regalia som boligstøtte på Draugen.En 30 dagers opsjon kommer i tillegg.Den faste delen er på 55,1 millioner dollar.