Det opplyser FNs utviklingsprogram (UNDP).I alt 33 millioner mennesker vil nyte godt av solcellepanelene, ifølge UNDP.Det er solcellepaneler fra selskapet ToughStuff som skal tas i bruk. UNDP mener prosjektet vil gi besparelser på nærmere 3 milliarder kroner gjennom redusert forbruk av drivstoff og biomasse i fattige landsbyer.I Afrika er ti land plukket ut til å delta i prosjektet. Fire land skal delta i Sør-Asia.Av verdens samlede befolkning på sju milliarder mennesker har 1,4 milliarder i dag ingen tilgang til elektrisitet. (©NTB)