BP har bestemt seg for å forlenge modifikasjons og vedlikeholdskontrakten selskapet har med Aker Solutions, går det frem av en børsmelding.Forlengelsen er estimert til 0,8-1,2 milliarder kroner.Arbeidene med de forlengede kontrakten vil pågå frem til april 2014. Kontrakten gjelder for arbeid på feltene Ula, Valhall, Hod og Tambar.Aker Solutions stiger 2,7 prosent til 96,05 kroner på Oslo Børs.