Det gassdrevne kraftvarmeverket ble satt i drift i 2010 for å forsyne raffineriet med elektrisitet og varme. Kraftverket skal fullrenses for CO2 etter en periode med drift av et testsenter. Det er dette statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kaller sitt månelandingsprosjekt.- Hvis Statoil legger ned raffineriet, tar vi det for gitt at varmekraftverket også stenges. Det er da ikke noen grunn til å opprettholde et ineffektivt og forurensende gasskraftverk. Prosjektet må flyttes slik at det kan rense CO2 fra eksisterende utslippskilder i industrien, sier forbundsleder Lars Haltbrekken.Lederen av Fremtiden i våre hender, Arild Hermstad, viser til at raffineriet alene står for 3 prosent av norske utslipp og at en nedleggelse vil gi Bård Vegar Solhjell (SV) en flying start som miljøvernminister.
Sluttstrek?
Næringsminister Trond Giske (Ap) vil ikke kommentere spekulasjonene om at driften kan bli stanset og at det i så fall vil bety slutten for regjeringens prestisjeprosjekt.I en e-post til NTB sier Giske at han ble orientert om den økonomiske situasjonen ved Mongstad under et møte med selskapet i november i fjor. Statoils pressetalsmann Morten Eek sier det ikke er snakk om å bli gitt særbehandling, men de samme vilkår som europeiske konkurrenter.Statoil mener seg rammet av særskatter som andre slipper unna, blant annet gjennom avgift på kraft gjennom ordningen med grønne sertifikater.Etter store overskudd for raffineriet på midten av 2000-tallet, har det vært underskudd hvert år siden 2009. Samlet for de tre siste årene er underskuddet på 9,2 milliarder kroner. (©NTB)