Kraftlinjen fra Ørskog til Sogndal vil koste 5,5 milliarder kroner. Kostnadsrammen er 600 millioner kroner høyere enn tidligere anslått, opplyser Statnett.Kostnadene er økt på grunn av endringer som ble gjort i 2011 og høyere kontraktpriser enn forventet. Styret i Statnett vedtok investeringen torsdag.Kraftlinjen skal bedre forsyningssikkerheten i Midt-Norge og legge til rette for ny kraftproduksjon på Vestlandet. Den er Statnetts høyest prioriterte og mest omfattende prosjekt for tiden.Byggearbeidene er allerede i gang, og målet er å ferdigstille hele prosjektet i løpet av 2015. (©NTB)