Fond forvaltet av Odin Forvaltning har i dag solgt 260.000 aksjer i Awilco Drilling, går det frem av en børsmelding.Etter dette salget eier fond forvaltet av Odin 1.500.300 aksjer, som representerer 4,98 prosent av aksjekapitalen.