Solstad Offshore har inngått kontrakt med Ocean Installer AS for leie av førstnevntes konstruksjonsfartøy (CSV) "Normand Mermaid", går det frem av en børsmelding.Avtalens faste periode er fem år, med ytterligere 5 x 1 års opsjoner. Oppstart er 1. mars 2013.Kontraktsverdien er konfidensiell mellom partene, men gir ifølge Solstad en akseptabel avkastning på investeringen i skipet.