Norwegian Energy Companys (Noreco) utforskingsbrønn 6201/11-3 på Albert-prospektet i lisens PL519 har blitt midlertidig stanset, opplyses det i en melding.Arbeidet vil bli gjenopptatt i slutten av august.Boreriggen Bredford Dolphin flyttes ifølge meldingen nå til et norsk verft for å gjennomføre femårskontroll før den returnerer for å fullføre boringen på Albert.Noreco eier 20 prosent av lisensen. Lundin Petroleum er operatør med 40 prosent eierandel, mens Bayerngas Norge og Spring Energy hver har eierandeler på 20 prosent.