Cairn Energy byr 414 millioner pund - rundt 3,9 milliarder kroner - for Nautical Petroleum.Dette tilsvarer 450 pence per aksje. Budet, som ligger 51 prosent over Nauticals aksjekurs tirsdag, er godkjent av styret i selskapet.Nautical er et olje- og gass lete- og produksjonsselskap med eiendeler blant annet på britisk sokkel samt i Irland og i Frankrike.