Statoil har tildelt kontrakter for leie av syv nye forsyningsfartøy til norsk sokkel. Nybyggene har den nyeste miljøteknologi og flere er spesialdesignet for oppdrag i Nordområdene, opplyser Statoil i en melding.- De syv nybyggene gjør oss godt rustet til å møte behovene for å levere forsyninger på norsk sokkel framover, sier Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.To av fartøyene skal leveres fra Farstad Shipping, to leveres av Atlantic Offshore, ett leveres av Simon Møkster Shipping, ett leveres av Troms Offshore Management og ytterligere ett leveres av Remøy Shipping.Kontraktene har et samlet omfang på tre og en halv milliard norske kroner.Nybyggene vil bli levert innen utgangen av 2014