Opec gjentar i sin månedsrapport for juni at de venter en vekst i oljeetterspørselen fra 2011 til 2012 på 0,9 millioner fat dagen, melder TDN Finans.De holder nivåanslaget nær uendret på 88,69 millioner fat pr dag, opp fra tidligere 88,67 millioner fat."Første halvdel av 2012 besto av varierende økonomiske utviklinger verden over, noe som har ført til økt usikkerhet rundt oljeetterspørselen. I andre halvår blir det sannsynlig med enda mer usikkerhet", skriver Opec i rapporten.