Det internasjonale energibyrået (IEA) reduserer sitt globale oljeetterspørselsestimat for 2012 med 100.000 fat per dag til 89,9 millioner fat per dag, opplyses det i en melding, ifølge TDN Finans.Også estimatet for 2011 tas ned. Det reduseres med 100.000 fat per dag til 89,1 millioner fat per dag.På grunn av lavere aktivitetsnivå ble veksten i land utenfor OECD ifølge nyhetsbyrået svekket til 2,1 prosent i april, mot en vekst på 4,5 prosent i mars.For hele 2012 anslås det at etterspørselen i disse landene i snitt vil ligge på 44,7 millioner fat per dag. Det er en oppgang på 2,8 prosent.