Oljeprisen kan stige videre?

På tre og en halv måned har oljeprisen falt 30 prosent og steget 17 prosent igjen. Kan den fortsette videre opp?

Foto: Scanpix

Fra starten på april har brent falt fra 127 dollar til 89 dollar og hoppet opp igjen til 104,5 dollar.Oljeprisen ligger fremdeles i en lang, bratt stigende trend, med betydelig oppside, men også med stor nedside.Det er en stigende trend der oljeprisen svinger rundt en midtlinje som tangeres igjen i øyeblikket. Noen ganger snur den ned igjen fra denne linjen mens andre ganger bryter den videre opp. Nå kommer tangeringen på rundt 105 dollar.Et vendepunktEtter korreksjonen frem til midten av juni, der oljeprisen snuddet på den tekniske støtten på 89-nivået, er det utviklet noe som kan se ut som en liten vendepunkstformasjon. Den signaliserer at det muligheter for videre oppgang til rundt 110 - 115 dollar.Den vil imidlertid begynne å møte teknisk motstand i underkant av dette motstandsbeltet, og med RSI i overkjøpt område (over 70) kan det det begynne å butte allerede fra rundt 105 dollar.Den tekniske motstanden strekker seg i første omgang opp til 120 dollar, for deretter å bli enda sterkere opp til 127 dollar.Det kan ikke utelukkes at oljeprisen fortsetter opp mot det nivået i løpet av året, men før det må den tekniske motstanden både 105-, 112- og 120 dollar brytes.Bunnen passert?Den justerte trenden i RSI, der vi nå har tatt med bunnen fra juni, støtter en fortsatt oppgang på lengre sikt, selv om det skulle komme reaksjoner ned igjen. Og slik chartet nå fremstår ser det ut til at 89 dollar var bunnen for denne gangen.Det forutsetter imidlertid at den nye stigende trenden i RSI-chartet fortsetter å utvikle seg som nå, uten at bunnenlinjen blir brutt. Med det kraftige løftet i RSI-chartet, nå i juli, har sannsynligheten for det avtatt betraktelig i det siste.Det kan ikke utelukkes nye reaksjoner ned igjen, men slik chartene nå fremstår er det økende sannsynlighet for at en eventuell ny reaksjon ned skal stoppe over den foregående.