InterOil Exploration & Production hadde i juli i snitt en nettoproduksjon på 4.433 fat olje per dag, opplyses det i en melding.I måneden før var nettoproduksjonen i gjennomsnitt på 4.411 fat per dag.Bruttoproduksjonen endte på 4.878 fat per dag, mot 4.855 fat per dag i juni.I Peru produserte selskapet netto 3.111 fat per dag, mens den i Colombia var på 1.322 fat per dag.Den gjennomsnittlige salgsprisen endte i perioden på 100,10 dollar fatet i Peru og 101,16 dollar fatet i Colombia.