John Fredriksens Geveran Trading Co. har forlenget total return swap-avtaler (TRS) knyttet til 300.000 aksjer i Northern Offshore Ltd.Ny utløpsdato er 14. februar 2013. Utøvelseskurs er satt til 10,7897 kroner per aksje.Geveran Trading vil etter dette fortsatt sitte på 52,1 millioner aksjer, noe som tilsvarer 33,27 prosent av selskapet. TRS-avtaler med eksponering på 300.000 aksjer kommer i tillegg.