Havila Shipping ASA vurderer å utstede nytt usikret obligasjonslån, fremgår det av en børsmelding.Nettoprovenyet fra emisjonen vil benyttes til refinansiering av gjeld og til generelle selskapsformål.DNB Markets, Pareto Securities og RS Platou Markets er engasjert som tilretteleggere.