Norge bør harmonisere de tekniske kravene til borerigger med det som legges til grunn i Storbritannia og andre nordsjøland. Og de ansatte bør øke arbeidstidenDet foreslår et utvalg regjeringen har nedsatt.Rapporten skal nå ut på høring, men Ap sier allerede nå at de to viktigste forslagene er uakseptable.
- Hører ikke hjemme
- Rotasjonsordningen på norsk sokkel er framforhandlet mellom partene i arbeidslivet, og det er helt unaturlig at dette tas opp som en del av et offentlig utvalg, sier Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Eirin Sund.Arbeidstiden for oljearbeiderne er nå to uker på jobb og fire uker fri.Heller ikke forslaget om å samordne reglene for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) mellom landene kan hun godta, fordi hun frykter det vil senke det norske nivået.- Det er uaktuelt å gå med på forslag som vi opplever vil svekke HMS-standarden på norsk sokkel, sier Sund.Tidligere i sommer trakk LOs representant i Riggutvalget seg i protest mot forslagene. (©NTB)