Questerre melder om et resultat etter skatt på 0,1 millioner canadiske dollar i 2. kvartal 2012, mot 4,9 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,0 canadiske dollar, mot 0,02 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 0,4 millioner canadiske dollar, sammenlignet med 5,0 millioner dollar året før.Inntektene fra salg av petroleum og naturgass beløp seg til 3,4 millioner canadiske dollar, sammenlignet med 4,1millioner dollar i 2. kvartal 2011.