Det norske får million-bot

Det norske oljeselskap er ilagt en bot på en million kroner i forbindelse med to letebrønner

Erik Haugan. Foto: Scanpix
Energi

Det norske oljeselskap er ilagt en bot på en million kroner for manglende listeføring i forbindelse med to letebrønner, forteller statsadvokat Henrik Horn til TDN Finans.Representanter for Det norske skal ifølge Økokrim i mai og august 2011 ha bittkjent med at to letebrønner i Nordsjøen inneholdt betydelige mengder hydrokarboner.Opplysningene om dette utgjorde innsideinformasjon for selskapet, men til tross for dette skal selskapet ha unnlatt å identifisere og føre navnene på de personene som fikk tilgang til informasjonen på en innsideliste med angivelse av dato og tidspunkt de fikk tilgang til opplysningene- Vi har prioritert denne typen saker og har jo gitt seks selskaper forelegg. Det er ikke nødvendigvis at dette er slutten, det kan komme nye saker, sier statsadvokaten til nyhetsbyrået.Det norske ikke enig Det norske oljeselskap er uenig i grunnlaget for boten, men aksepterer likevel forelegget.Selskapet vil nå innføre ny praksis der informasjon om leteresultater blir gitt umiddelbart og før endelig vurdering av funnet. Årsaken til at Det norske ikke har innført denne praksisen tidligere er at dataene er foreløpige og kan gjenstand for tolkning i ulike retninger."Det norske har av forsiktighetsgrunner ført alle ansatte på innsideliste, samt nedlagt handleforbud i selskapets verdipapirer for alle ansatte, fra det tidspunkt borekronen står over prognostisert reservoar og fram til resultatene er offentliggjort. Selskapet har gjort dette for å oppnå det selskapet mener er hovedmålsetningen med bestemmelsene i verdipapirhandelloven - å forhindre innsidehandel", skriver Det norske i meldingen.Les hele meldingen her.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Børs