EU etterforsker Gazprom

EU-kommisjonen har innledet formell etterforskning av den russiske energigiganten Gazprom.

Foto: AP
Energi

Selskapet mistenkes for å hindre fri konkurranse på markedene for naturgass i Mellom- og Øst-Europa.Gazprom kan ha brukt urettmessige metoder mot konkurrentene og dermed brutt EUs kartellforbud. Konsernet misbruker i så fall sin dominerende stilling i markedene, het det i en kunngjøring fra kommisjonen tirsdag.Kommisjonen understreker at det foreløpig dreier seg om mistanker, og at det foreløpig ikke er ført bevis for ulovlig kartellvirksomhet fra det russiske selskapets side.- Behandlingen av saken vil få høy prioritet, blir det framholdt.Etterforskningen settes i verk etter at folk fra EU for ett år siden var på inspeksjon hos Gazprom. Den siste tiden har det vært antydet at en reduksjon av leveransene fra Russland kan føre til at forbrukere i Europa må betale mer for gassen.EU importerer 80 prosent av gassen de 27 medlemslandene forbruker, med Russland og Norge som de to største leverandørene. Russerne står for en tredel av gassleveransene og har flere ganger ligget i gasstrid med kommisjonen i Brussel. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv