Politiker: Må ta sterkere styring over oljeselskapene

Politikerne må ta sterkere styring over oljeselskapene i nordområdene ved å styrke Arktisk råd, mener Frps Morten Høglund.

Foto: Scanpix
Energi

Han mener det haster med å inngå flere bindende avtaler og overføre mer politisk makt til Arktisk råd.- Regjeringene i de arktiske statene må styrke rådet ved å gjøre det til en selvstendig internasjonal organisasjon, mener Høglund, som er leder av Arktisk parlamentarisk komité.Issmelting, olje- og gassutvinning, skipstrafikk og industriutvikling er noen av de mange utfordringene de sårbare arktiske områdene står overfor. Arktisk råd er opprettet for å være det viktigste instrumentet for samarbeid i regionen, men Høglund mener at rådet må få et større handlingsrom og et eget mandat for å takle utfordringene.- Hvis vi skal sikre oss at de arktiske landene skal kunne styre utviklingen i Arktis, må regjeringen jobbe for å styrke Arktisk råd. Traktatforhandlingene må komme i gang allerede i mai neste år, sier Morten Høglund.- Norges interesse- Det er viktig at det er politiske organer som driver utviklingen framover, og ikke oljeselskapene, sier Høglund.Han understreker at han ikke er negativ til en industriell utvikling av de arktiske områdene, men mener det er i Norges interesse at rådet får et overordnet mandat. I dag består Arktisk råd av de fem nordiske landene samt USA, Canada og Russland, i tillegg til permanente deltakere som representerer urfolk i de arktiske regionene.Høglund understreker at det haster med å ta viktige grep, og viser blant annet til at smeltingen av den grønlandske innlandsisen i sommer har vært rekordstor.Vil ha bindende avtalerDet er allerede vedtatt å ha et fast sekretariat i Tromsø fra neste år, men Høglund mener rådet må ha mandat og et fast budsjett på plass innen 2015. Han foreslår også at utenriksministrene i de arktiske landene må møtes en gang i året, og ikke bare hvert andre år som nå.- Arktisk råd har en rekke arbeidsgrupper og ledende forskere som legger fram gode og viktige rapporter, men det tar for lang tid å bringe det fram til politiske vedtak, sier Høglund.I fjor ble det inngått en bindende avtale mellom de arktiske landene om samarbeid om søk og redningsarbeid. Neste år vil det trolig bli inngått en tilsvarende avtale om beredskap mot oljeforurensning til havs. Frp-representanten ønsker seg flere slike bindende avtaler.- Det er viktig for all aktivitet i området, sier han.Styringen av Arktis er et av de sentrale temaene på den tiende arktiske parlamentarikerkonferansen som finner sted på Island kommende uke. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv