Skal investere 559 millioner kroner hver eneste dag!

Det går så det suser i Norge.

Foto: Scanpix
Energi

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir nå anslått til hele 204 milliarder kroner for 2013. Dette er 9,8 milliarder mer enn ved forrige rapportering. Anslaget for 2012 justeres ned med 1,7 milliarder og utgjør nå 184,9 milliarder kroner.Anslaget for 2012 er 33,2 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2011, gitt i 3. kvartal 2011. Dette indikerer en markant oppgang i investeringsnivået i 2012, og at oppgangen fortsetter i 2013.Anslaget for 2013, målt i løpende priser, er det høyeste anslaget som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i 1985. Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, felt i drift, letevirksomheten og landvirksomhet som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for 2012, gitt i 3. kvartal 2011. Bare anslagene for rørtransport viser nedgang.Investeringene til letevirksomheten i 2013 er nå anslått til hele 40,7 milliarder kroner. Dette er 5,3 milliarder høyere enn hva som ble oppgitt i forrige kvartal, og 8,3 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012.Investeringene til feltutbygging i 2013 oppgis nå til å bli 62,1 milliarder kroner - 1,1 milliarder kroner høyere enn oppgitt i 2. kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2012, er anslaget for 2013 hele 15,4 milliarder kroner høyere. De største investeringene innenfor utbygging i 2013 ventes å komme på feltene Goliat, Eldfisk II og Edvard Grieg.Investeringene til felt i drift anslås til 96,9 milliarder kroner. Dette er 3,3 milliarder kroner høyere enn anslått i forrige kvartal og 8 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012. De største investeringene innenfor felt i drift i 2013 ser ut til å komme på feltene Troll, Ekofisk og Oseberg.Les hele rapporten Økonomiske analyser 4/2012

Nyheter
Børs