Dermed kan norsk vannkraft ende på private hender hvis det blir blåblå regjering neste år.Hjemfallsretten er en ordning som skal hindre at private eiere får kontroll over vannkraften i Norge. Men det motsatte kan altså bli tilfelle, skriver Klassekampen.I Høyres førsteutkast til partiprogram for neste stortingsperiode står det at: «Private og kommunale eiere av vannkraftressurser bør likebehandles med staten som eier. Hjemfallsreglene må derfor endres.»- Vi mener det må være mulig for industrielle eiere og kommuner å eie vannkraftproduksjon i Norge uten at dette skal tilfalle staten på et seinere tidspunkt, sier Nikolai Astrup i Høyre.- I praksis innebærer dette å oppheve hjemfallsretten, legger han til.Astrup understreker at det er ulike synspunkter i partiet om dette og at det er landsmøtet i mai som kommer til å behandle saken.Frp ønsker en løsning der private aktører kan eie kraftverkene uten at den hjemfaller til staten, men de vil at staten skal ha forkjøpsrett dersom kraftverkene skal selges videre.- Vi blir beskyldt for å selge arvesølvet. Det vil vi ikke. Men regjeringen tar fra industrien en konkurransefordel. Det mener vi er en dårlig løsning, sier Ketil Solvik-Olsen, Frps nestleder i finanskomiteen på Stortinget.Også Statkraft risikerer å bli solgt ut dersom høyresiden får makten. Både Høyre og Frp har selskapet på listen over hvilke statlige selskaper de ønsker at staten skal selge seg helt eller delvis ut av. (©NTB)