Dolphin Group har fullført utstedelsen av et usikret lån på 400 millioner kroner i det norske obligasjonsmarkedet, går det frem av en børsmelding.Selskapet skriver at lånet er byttet om til amerikanske obligasjoner på totalt 70,5 millioner dollar med fastrente på 8,86 prosent.Lånet, som forfaller i november 2016, var for øvrig overtegnet.