Norwegian Energy Company (Noreco) meldte for en knapp måned siden at de- 400 millioner kroner gjennom en emisjon, samt utstedelse av et obligasjonslån på 300 millioner kroner.Fredag har Noreco gjennomført en ekstraordinær generalforsamling, og selskapet melder nå at samtlige betingelser for gjennomføring av emisjonen nå er oppfylt.Ifølge meldingen vil Noreco nå fortsette med å gjennomføre oppgjøret så snart som mulig.Noreco faller fredag 0,79 prosent til 3,77 kroner på Oslo Børs. Aksjen har hittil i år falt 19,10 prosent, og er de siste tolv månedene ned 31,70 prosent.