Noreco fikk grønt lys

Norecos obligasjonseiere har innvilget visse endringer i låneavtalene.

Siri-plattformen . Foto: Dong Energy
Energi

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) opplyser at obligasjonseiermøtet i selskapet har innvilget visse endringer i låneavtalene for obligasjonene NOR04 (ISIN NO 001 054844.9), NOR05 (ISIN NO 001 059230.6) og NOR06 og NOR07 (ISIN NO 001 060632.0 og ISIN NO 001 060633.8).Obligasjonseierne har innvilget de waivere selskapet ba om og som er nærmere beskrevet i innkallingen til obligasjonseiermøtet.Obligasjonseiermøtets vedtak er betinget av godkjennelse fra selskapets ekstraordinære generalforsamling av den rettede emisjonen med bruttoproveny på 400 millioner kroner.

Nyheter
Børs