Det italienske oljeselskapet Eni melder om et resultat etter skatt på 2.850 millioner euro i 3. kvartal 2012, mot 1.825 millioner euro i samme periode året før.
Resultatet før skatt ble 5.204 millioner euro, sammenlignet med 4.028 millioner euro året før.Driftsresultatet ble 4.072 millioner euro, mot 4.241 millioner euro året før.Driftsinntektene beløp seg til 31.494 millioner euro, sammenlignet med 25.516 millioner euro i 3. kvartal 2011.