Norsk gass har vært solgt i større mengder enn vanlig, særlig i sommermånedene, og til høye priser. Samtidig er det behov for å opprettholde nivået på oljeproduksjonen på norsk sokkel. Beregninger Petoro nylig har gjort viser at det er behov for å bore langt flere nye produksjonsbrønner enn tidligere antatt. Hvis de skal få ut reservene de forvalter på norsk sokkel innenfor feltenes antatte levetid, trengs det rundt 315 nye brønner for å få ut reserver og ytterligere 720 nye brønner for å øke utvinningsgraden.- Det er mye, men skal vi øke utvinningsprosenten i løpet av levetiden feltene har igjen, må vi øke boretakten radikalt, langt utover det som er mulig å få til med eksisterende boreanlegg, sier administrerende direktør Kjell Pedersen til NTB.Petoro ivaretar om lag en tredel av gjenværende petroleumsreserver på norsk sokkel som rettighetshaver til Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Statoil er operatør for 98 prosent av disse reservene.
RekordtallFart på sakene
Tirsdag presenterte Petoro tredjekvartalstall som viser at gassproduksjonen økte hele 22 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Det bidro til å øke kontantstrømmen fra SDØE med 1,3 milliarder kroner, opp fra 29,3 milliarder i tredje kvartal i fjor til 30,6 milliarder kroner i tredje kvartal i år.Den samlede olje- og gassproduksjonen i tredje kvartal var på 958.000 fat oljeekvivalenter per dag, mot 879.000 fat oljeekvivalenter i samme periode i fjor. Den rekordhøye gassproduksjonen mer enn veide opp for en redusert produksjon av olje og flytende naturgass. Væskeproduksjonen var 23.000 fat per dag lavere i tredje kvartal i år, hovedsakelig på grunn av planlagt vedlikeholdsstans på Troll og Kvitebjørn, samt på grunn av streik og operasjonelle problemer på Oseberg.Totale driftsinntekter for Petoro endte i tredje kvartal på 45,2 milliarder kroner, opp fra 42,4 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor. Resultatet etter finansposter havnet på 29 milliarder kroner, en nedgang på 0,6 milliarder kroner.Med dagens boretakt ligger Petoro an til en utvinningsgrad på rundt 50 prosent. Petoro mener det er positivt at Statoil har uttrykt ambisjoner om 60 prosent utvinningsgrad, men selv har ikke Petoro grunnlag for å si om dette er mulig. Uansett må selskapene som sitter med eierandeler i feltene raskt komme i gang med tiltak, selv for å oppnå 50 prosent utvinningsgrad.- Vi må innse at vi ikke vil nå disse målene med dagens boretakt. Det må tas investeringsbeslutninger i løpet av de nærmeste årene. Vi bidrar med det vi kan for å drive fram de nødvendige investeringene, sier Pedersen.Petoro har lagt mye i å finne løsninger på hvordan de kan øke boretakten og best benytte mulighetene. De skulle gjerne hatt flere midler og en mer fleksibel finansiering til å gjøre mer på dette området:- Modne felt er et vanskelig område som krever mye kompetanse og ressurser. Vi skulle gjerne ha brukt ressurser utover det som er mulig basert på forslaget til neste års bevilgning over statsbudsjettet, sier Pedersen.(©NTB)