Senioranalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets venter at oljens inntog i Nord-Norge vil gi prispress på boliger, høyere lønninger og endret flyttemønster, skriver DN.Per i dag ligger både boligpriser og personinntekter i regionen godt under snittet for landet.For øvrig venter ikke Saltvedt noen kraftig knekk i oljeprisen. Hun tror den vil holde seg på et høyt nivå i årene fremover på grunn av befolkningsvekst, få alternative energikilder i transportbransjen og at mange oljeprodusenter er avhengige av en oljepris på 90-100 dollar fatet.