Siem Offshore og Stork Technical Services (RBG) Ltd. har inngått en charter-avtale for ett av Siem Offshores skip, et MRSV-fartøy (Multi Role Service Vessel) bygget i 2009.Avtalen er gjort til markedsmessige vilkår og går over to år fra andre kvartal 2013. To ettårige opsjoner kommer i tillegg.