Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) melder om et resultat etter finansposter på 28.965 millioner kroner i 3. kvartal 2012, mot 29.565 millioner kroner i samme periode året før.Driftsresultatet ble 29.983 millioner kroner, mot 29.458 millioner kroner året før.
Driftsinntektene beløp seg til 45.265 millioner kroner, sammenlignet med 42.404 millioner kroner i 3. kvartal 2011.Netto kontantstrøm endte på 30.631 millioner kroner, mot 29.330 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.SDØE hadde i tredje kvartal en olje- og gassproduksjon på 958.000 fat oljeekvivalenter per dag, opp fra 879.000 fat pr dag samme periode året før."Gassproduksjonen i tredje kvartal var 22 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor grunnet høy etterspørsel og resulterende høye priser. Produksjonen av olje og NGL viser en nedgang på 23 tusen fat per dag, hovedsakelig som følge av planlagt stans for vedlikehold på Troll og Kvitebjørn samt streik og operasjonelle problemer på Oseberg, heter det i rapporten.Her er og .